Rychlé odkazy na postupy na této stránce:

Kreslení předdefinovaných tvarů

Pomocí nabídky Ideální tvary můžete nakreslit předdefinované tvary. Některé tvary – a to základní tvary, tvary šipek, tvary nápisu a bubliny – obsahují kosočtvercové úchyty, tzv. glyfy. Přetažením glyfu můžete změnit vzhled tvaru.

Pomocí nástroje Tvar můžete přetažením glyfu změnit tvar.

Text lze přidávat dovnitř nebo vně tvaru. Můžete například vložit štítek do symbolu nebo odkazovací čáry vývojového diagramu.

Postup při kreslení předdefinovaného tvaru Zp t nahoru

*

Stejně jako jiné tvary lze tvary nakreslené pomocí nástroje Ideální tvary upravit.

Postup při úpravě předdefinovaného tvaru Zp t nahoru

*

Tvary pravý úhel, srdce, blesk, exploze a vývojový diagram neobsahují glyfy.

Postup při přidání textu do předdefinovaného tvaru Zp t nahoru

Zkušební, akademická a OEM verze neobsahují všechny součásti. Mezi součásti, které nejsou k dispozici, mohou patřit aplikace a funkce společnosti Corel, pomůcky třetích stran a soubory s dodatečným obsahem.


Napište nám
Byla vám tato stránka užitecná? Napište nám. (je vyžadováno připojení k Internetu.)

Copyright 2017 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.