Kamera internetowa

Przy użyciu aplikacji można przechwytywać i importować zdjęcia i klipy wideo bezpośrednio z kamery internetowej.

Aby przechwytywać i importować zdjęcia i klipy wideo z kamery internetowej

1
 
Na pasku akcji w widoku Organizer plików multimedialnych wybierz opcję Importuj > Kamera internetowa.
Sprawdź, czy kamera internetowa i mikrofon są włączone. Może być konieczne skorzystanie z instrukcji obsługi urządzenia.
2
 
W oknie Importuj z kamery internetowej wybierz kamerę z listy rozwijanej Urządzenie.
3
 
W polu Do folderu wykonaj jedną z następujących czynności:
•  Wybierz folder, w którym chcesz umieścić pliki multimedialne.
•  Wpisz nazwę folderu, aby utworzyć nowy folder.
W oknie podglądu zostanie wyświetlony obraz na żywo z kamery internetowej.
4
 
Wykonaj jedną z następujących czynności:
•  Kliknij przycisk Utwórz migawkę , aby przechwycić zdjęcie z kamery internetowej.
•  Kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie wideo , aby rozpocząć nagrywanie wideo. Kliknij przycisk Zatrzymaj nagrywanie , aby zatrzymać nagrywanie. Podczas nagrywania obok okna podglądu widoczna będzie czerwona ikona.
Przy użyciu suwaka Głośność nagrania można regulować głośność nagrywanego dźwięku.
Przechwycone okna i klipy wideo są dostępne w Zasobniku multimediów poniżej okna podglądu.
Pliki są automatycznie importowane do widoku Organizer plików multimedialnych.
5
 
Kliknij przycisk Gotowe, aby powrócić do widoku Organizer plików multimedialnych.
Ustawienia formatu wideo i jakości obrazu wideo można zmieniać, klikając kartę Ustawienia z prawej strony okna aplikacji i wybierając odpowiednie opcje z list rozwijanych Format wideo i Jakość wideo.
W celu wyświetlenia podglądu przechwyconych zdjęć i klipów wideo należy kliknąć ich miniatury w Zasobniku multimediów. Aby powrócić do trybu przechwytywania, należy kliknąć opcję Tryb przechwytywania poniżej okna podglądu.