Rychlé odkazy na postupy na této stránce:

 
 
 

Otočení a zrcadlení objektů

Aplikace CorelDRAW umožňuje otáčet objekty a vytvářet jejich zrcadlové obrazy. Objekt lze otočit zadáním vodorovných a svislých souřadnic. Jako střed otočení můžete nastavit určitou souřadnici na pravítku nebo bod relativní vzhledem k aktuální poloze objektu.

Otočení objektů kolem jednoho bodu

Zrcadlení objektu znamená jeho převrácení zleva doprava nebo shora dolů. Ve výchozím nastavení je kotvicím bodem zrcadlení střed objektu.

Zrcadlení objektu shora dolů

Postup při otočení objektu Zp t nahoru
1.
 
Vyberte objekt.
2.
 
V okně nástrojů klepněte na nástroj Volná transformace .
3.
 
Klepněte na tlačítko Volné otočení na panelu vlastností.
4.
 
Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností.

Další možnosti
 
Použití funkce otáčení spíše v souladu s polohou objektu než podle souřadnic x a y
Klepněte na tlačítko Vzhledem k objektu na panelu vlastností.
Otočení objektu pomocí úchytů pro otáčení
Pomocí nástroje Výběr klepněte dvakrát na objekt a zobrazte úchyty pro otáčení. Táhněte úchyt pro otáčení po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Otáčení objektu pomocí ukotvitelného panelu Transformace
Klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Transformace Otočit.

Relativní střed objektu můžete zobrazit a nastavit klepnutím na objekt a zobrazením úchytů otočení a přetažením úchytu relativního středu (kruh s tečkou uprostřed) do nového umístění.
Relativní střed objektu můžete nastavit na původní pozici zaškrtnutím políčka Relativní střed v ukotvitelném panelu Transformace a klepnutím na volbu Na střed v oblasti pod zaškrtávacím políčkem.
Objekt můžete také otáčet pomocí panelu nástrojů Transformace. Chcete- li otevřít panel nástrojů, klepněte na příkaz Okno Panely nástrojů Transformace.
Postup při otočení objektu kolem určeného bodu na pravítku Zp t nahoru
1.
 
Vyberte objekt.
2.
 
Klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Transformace Otočit.
3.
 
Zrušte zaškrtnutí políčka Relativní střed.
4.
 
Zadejte hodnotu do pole Úhel.
5.
 
Zadejte hodnoty do libovolných polí Střed:
V – umožňuje určit bod na vodorovné ose, kolem něhož bude objekt otočen.
S – umožňuje určit bod na svislé ose, kolem něhož bude objekt otočen.
6.
 
Stiskněte klávesu Enter.
Postup při zrcadlení objektu Zp t nahoru
1.
 
Vyberte objekt.
2.
 
Klepněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Transformace Měřítko.
3.
 
Na ukotvitelném panelu Transformace klepněte na jedno z následujících tlačítek:
Vodorovné zrcadlo – umožňuje převrátit objekt zleva doprava.
Svislé zrcadlo – umožňuje převrátit objekt shora dolů.
Chcete-li převrátit bod podle určitého kotvicího bodu, zaškrtněte políčko odpovídající požadovanému kotvicímu bodu, který chcete nastavit.
4.
 
Klepněte na tlačítko Použít.
Vybraný objekt můžete zrcadlit také tak, že stisknete a podržíte klávesu Ctrl a přetáhnete úchyt uprostřed některé strany na opačnou stranu objektu.
Vybraný objekt můžete zrcadlit také klepnutím na tlačítko Zrcadlit vodorovně nebo tlačítko Zrcadlit svisle na panelu vlastností.

Napište nám
Byla vám tato stránka užitecná? Napište nám.

Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.